Strona główna › Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych są Elbląskie Nieruchomości z siedzibą w Elblągu przy ul. Wyżynnej 9 , właściciel strony internetowej pod adresem www.elbląskie.nieruchomości.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Elbląskich Nieruchomości na adres e-mail: biuro@elblaskienieruchomosci.pl

Lub na adres pocztowy: 82-300 Elbląg ul. Wyżynna 9

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania lub prośbie o  kontakt  .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez abcn.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ służą one do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz  do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi.
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, żeby móc świadczyć Ci usługę:

  • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon
  • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania .

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych przez nas danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Elbląskie Nieruchomości ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób upoważnionych. Z zasady Twoje dane osobowe  nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Twojej zgody na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od złożenia zapytania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie  będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.