Strona główna › Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku

Można się ubiegać o zwrot opłaty planistycznej do 16 marca 2010 roku

dodano: 28.11.2010

W dniu 9 lutego 2010 Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z porządku prawnego przepis, który nakazuje pobrać od osób zbywających nieruchomość opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

W dniu 9 lutego 2010 Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z porządku prawnego przepis, który nakazuje pobrać od osób zbywających nieruchomość opłatę od wzrostu wartości nieruchomości. Opłaty te są pobierane w sytuacji, gdy gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego (art. 37 par. l ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Pytanie prawne skierował do Trybunału Konstytucyjnego Wojewódzki Sąd Okręgowy w Krakowie. Zdaniem prof. Marka Mazurkiewicza, sędziego sprawozdawcy, brak aktywności gminy w uchwalaniu lub zmianie miejscowego planu przy jednoczesnym pobraniu opłaty prowadzi do zróżnicowania sprzedających nieruchomości. Takie różnicowanie właścicieli nie jest w żaden sposób uzasadnione. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. -   Jeżeli sąd uchyli zaskarżoną decyzje, wtedy organ będzie musiał sprawę zakończyć i zwrócić uiszczoną sumę wraz z odsetkami właścicielkom gruntu, które skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożyły. Sygn. akt P58/08

 

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 24 z dnia 15 lutego 2010 roku Dziennik Ustaw nr 24

 

Rzeczpospolita o wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 

http://www.rp.pl/artykul/8,434979_Do_16_marca_zwrot_renty_planistycznej_.html  

 

http://www.rp.pl/artykul/176006,431923_Jakie_beda_skutki_wyroku_TK_w_sprawie_renty_planistycznej.htm

Źródło: http://www.pfrn.pl/page/880