Strona główna › Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku

Wnioski o kredyt w ramach `Rodziny na swoim` będą przyjmowane do końca 2012 r. 2011-01-19,

dodano: 19.01.2011Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w którym założono m.in., że przyjmowanie wniosków na udzielenie kredytów preferencyjnych w ramach programu „Rodzina na swoim" zakończy się pod koniec 2012 r.

Jedna z ważniejszych zmian przewiduje zmniejszenie mnożnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego, uprawniającego do skorzystania z dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, z 1,4 do 1,1 (mnożnik wyznacza limit cenowo-kosztowy w powiązaniu z wysokością średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez wojewodów).

Jednocześnie rząd nie zaakceptował propozycji rozszerzenia programu na jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Zgodnie z projektem, dopłata do oprocentowania kredytu preferencyjnego obejmie tylko rynek pierwotny mieszkań, wyłączono z niego wtórny rynek nieruchomości.

Nowe przepisy przewidują pozostawienie możliwości udzielenia kredytu preferencyjnego na inwestycje, w wyniku których powstanie dom jednorodzinny. Chodzi tu nie tylko o budowę domków jednorodzinnych, ale również o przebudowę budynku o charakterze niemieszkalnym, w wyniku której powstanie budynek mieszkalny.

W projekcie nowelizacji ustawy określono przypadki, w których nastąpi wstrzymanie wypłaty dopłat do oprocentowania. Chodzi m.in. o sytuacje, w których docelowy kredytobiorca, beneficjent pomocy, uzyskał prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części. Nie dotyczyłoby to nabycia praw w drodze spadku.

Ponadto dopłaty nie będą udzielane, gdy nastąpi zmiana sposobu użytkowania mieszkania lub domu, na budowę których został udzielony kredyt. (ISB)

źródło: Euromoney.pl